tisdag 3 november 2015

Ett abstrakt foto..........


Ett abstrakt foto...........Ett abstrakt textilt arbete med inspiration......En abstrakt målning avfotograferad.......Har dom något gemensamt?

För mig är det den personliga friheten som är viktigast. Frihet att skapa, frihet att använda höger eller vänster hand, eller rent av båda händerna samtidigt!
 Men också frihet att antingen tycka om eller inte tycka om......att våga vara fri kräver mod.
Mod att stå för det som är viktigt, mod att se att du blir sedd men ändå inte, mod att våga fortsätta och testa, experimentera och mod att ha personlig glädje och inte nedslås.

Personligt uttryck skapas endast genom att försöka producera en bild som syftar till något mer än rent realistiskt återskapa något. 

Det är så populärt att överlåta åt betraktaren och betraktaren skall lägga sina speglingar på det som jag gjort. Men jag har ett tydligt mål, ett syfte och ett budskap som jag hoppas kommer fram i mina bilder.


En definition AV Konstnärligt fotografi återfinns hos Casell Cyclopedia of Photography AV Bernard E James :

" " En ofta använd men något vag term . Tanken bakom det är att producenten av en viss bild har syftar till något mer än en rent realistisk återgivning av ämnet , och har försökt att förmedla ett personligt intryck "Inga kommentarer: