tisdag 1 december 2015

Konstfoto eller The Fine Art Photography...

Före uppfinningen av fotografiet så kan man nog säga att konst bestod huvudsakligen av måleri, teckning och skulptur. Fotografi har tillkommit och fler är intresserade att skapa konst av foto. Fotografering kommer att vara i samma klass som de sköna konsterna och precis som målningar kommer fotografiet att förlita sig på komposition och perspektiv.

Konstfoto är en typ av fotografi som skapas med avsikt att producera galleri-kvalitet och museum-kvalitetarbete. Dessutom är det ”tänkt att ses som ett uttryck för konstnärens vision”. Konstfoto skiljer sig från bildjournalistik i att det inte skapas för att stödja ett annat arbete. Det skiljer sig också från kommersiellt fotografering och modefotografering i att den inte är avsedd att användas för att sälja en produkt. Trots skillnaden mellan dessa former av fotografi, kan man hitta intressanta överlappningar.

Fotografering var inte helt accepterad som en konst förrän efter mitten av 20th Centruru. I själva verket var det inte förrän på 1950-talet som det blev accepterat. Då främst för att man kunde utforma fotografi för galleri utställningar och museum. Idag ser vi både gallerier som ställer ut olika fotokonstnärers foto men också museum som uppmärksammat konstfotot som en gren inom fotografin. Under 1970-talet - till 1990-talet blev det mer och mer accepterat och det blev också populärt att skriva ut fotografier i större skala, men också att ge dem en blank yta, hänga dem i ramar precis som målningarna gjorde. New York Museum of Modern Art (ofta kallad MoMA) gav också sitt erkännande och stöttade denna gren inom fotografiet. 

Jag har haft ”konstfoto” eller ”Fine Art Photography” på min agenda i många år och lusten att fotografera konstnärligt ligger nära till hands när man både arbetar med textil och målar.


För mig är alltså de tre ädla konstarterna fotografi, måleri och textilt skapande.

Inga kommentarer: