söndag 24 januari 2016

Att tolka bilder..........


Vad är det som ger oss "bildkänsla" eller vad är det som gör att vi kan "tolka bilder"? Frågor som roar mig både inom det textila, inom måleri och även inom foto. Om bilden är abstrakt, föreställande, icke figurativ spelar inte så stor roll, det är vad jag vill med min bild och vilket syfte jag har i olika bilder som känns angeläget.

Dagens bild handlar om njutning, mat, men också att göra något vackert av skräp, att skräp för en person kan vara något viktigt och för en annan något som inte betyder ett endaste dugg.

Men bilden kan också signalera något mer, som överlåts till betraktaren.

Att både bildskaparen och bildkonsumeraren har olika betraktelsesätt är helt klart utan att ifrågasätta, och om deras bilder går samman till en och samma tolkning är nog inte det viktiga. Att beröra och betrakta är det som för mig berikar mitt bildskapande.

Inga kommentarer: