måndag 28 mars 2016

Homo Sapiens, Homo faber (den skapande människan) och Homo ludens (den lekande människan)Hur vi (läs jag) formar mina bilder är ett äventyr i sig, det är något som "pockar på" att få på papper eller på en textil. Inspirationen lurar precis överallt, och det gör ju livet som skapande människa spännande.

Namnet Homo sapiens har funnits länge i vårt språkbruk, mer sällan har vi mött Homo faber som är den skapande människan i vårt mänskliga släkte. Nu ställer man dessa nära varandra tillsammans med den lekande människan (Homo ludens. Dessa tre uttryck tillsammans är det som gör skapandet spännande. Vi som människor är, skapar och leker när tillfälle ges och i vuxen ålder är det just inom måleriet och det textila men också fotografiet som jag kan känna "jag skapar".

Skapandet har ett värde för mig, ett egenvärde där jag får lov att göra precis som jag vill, hitta exakt de vägar jag vill trampa på, de stigar jag vill vika av på och de stora autostradorna som jag vill färdas i. Jag tänker att vi kommer nog åter till detta eftersom det är så många människor som ägnar sig åt måleri, textilt skapande och fotografi så måste det vara en bristvara. Nu börjar tom Tv sätta upp program som handlar om fritidsmålare, det ligger i tiden!


Inga kommentarer: