söndag 16 oktober 2016

Abstrakta utsvävningar...eller Homo Ludens, den lekande människan...
En av mina glädjeämnen är just detta med "abstrakta utsvävningar" som jag kallar det som har med det abstrakta att göra, både inom måleri, foto men också det textila.

En abstrakt utsvävning kan egentligen sväva hur mycket som helst, det är vår fantasi som sätter gränser. När vi tillåter oss "gränslöshet, gränsöverskridande, och gränsskapande" aktiviteter så stimulerar vi kreativitet, fantasi, och genom detta skapar vi också nya sätt på vilket vi ser saker och ting.

Kreativitet behöver utsvävningar för att frodas.

Abstrakta utsvävningar skapar kreativa processer.

Fantasin behöver underhållas och stimuleras.

Allt detta sker när vi vågar täjna på våra egna begränsningar, släpper prestige, och leker tillsammans med kunskaper och fördjupningar inom de områden som vi är intresserade av. Påtvingade tekniker eller "måste saker" gör att vi blockeras och tappar det som är leklust och fantasi.

Vad är det då som gör oss till "den lekande människan" (Homo Ludens)?

Homo Ludens (den lekande människan) är en "vetenskaplig term eller föreställning (enligt Johan Hulzinga, en nederländsk kulturhistoriker). Han beskriver i sin bok hur spelen och leken varit en förutsättning för människans förmänskligande och grund för fredlig samvaro.

Översätter man detta i våra dagars termer som kan man kanske säga att lek, kunskap, experimentellt sökande, strukturer och icke strukturer, och det som är gränsöverskridande allt detta bidrar till att vi utvecklar oss som människor i lekens tecken.

Vad jag egentligen vill säga är: Våga lek, ha roligt och våga pröva och testa, vi har inte något att förlora. Hur vore det om vi lekte fred på jorden ........och startade en epidemi i glädje och fred?


Inga kommentarer: