tisdag 1 november 2016

Betraktelser...
Saker och ting förändras, blir äldre, blir omoderna, går ur tiden, förkastas, slutar att fungera och vi konstaterar enkelt, släng!

Vissa saker får patina och fångar intresset och annat bara slängs bort. Gamla trotjänare får stå modell och visa upp en gången tid. Att dokumentera är också något som gör att vi kan ge information till nästa generation.

Information är ett intressant kapitel, för den som söker och vet sökvägarna hittar han eller hon det som söks, men den som inte vet lever ju ovetande och det kan få problem. Att veta sökvägar, hitta information och vara informerad utan att bara tro (som många gör och dessutom sedan tror att dom har rätt), skapar funderingar hos mig.

Skönt att veta hur, vad och varför vi skall lära oss hitta i informationens djungel vi kommer att behöva den och här är inte lika lätt att slänga bort information som kan vara nyttig för oss. Men saker och ting förändras och då gäller det att hänga med!


Inga kommentarer: