lördag 26 november 2016

Ett oskrivet blad...


Att betrakta eller vara en betraktare har många infallsvinklar. Att betrakta är ju på ett sätt att känna igen och spegla sig i det som betraktas. Och vara en betraktare är mer en sådan som betraktar händelser och fenomen av olika slag. Jag gillar personligen både att betrakta och att vara betraktare!

Oskrivna blad är sådant som kan komma att sättas på pränt och det är också sådant som speglar mig (eller dig) i det du skriver. Det oskrivna bladet har inte någon betydelse förrän det fyllts med något, med något som är betydelsefullt. Ett oskrivet blad kan vara något fantastiskt, men det kan också vara fruktansvärt och mycket skrämmande. Jag har upplevd bägge delarna. Det har också du!

Att sedan betrakta oskrivna blad och fylla dem med något har också sina sidor, är det vettigt, är det relevant, är det viktigt ja det går att fortsätta tanken hur långt som helst. Mina oskrivna blad har givit mig flera funderingar och flera tankar, men också glädje att se att vissa blad kommer aldrig att fyllas.

Än så länge så har jag många sådana oskrivna blad - dessa mina oskrivna blad tänker jag fylla med tiden men just nu förblir de just oskrivet, jag väntar på det oväntade och det är som ett lotteri, ett livets lotteri. Vinsten finns det gäller att vänta ut den!


Inga kommentarer: