fredag 25 november 2016

fruktsamma dueller....


Att byta miljö lite då och då är nyttigt för både fruktsamma och givande samtal, men också detta med inre övertygelse. Att se något från olika synvinklar, olika perspektiv, olika ljus bidrar också till att vi kan fatta beslut, hitta lösningar och möjliga vägar till något nytt.

Mina fruktsamma dueller sker mellan min impulsiva sida och den mer "tankefulla sidan" och det är jag kanske inte ensam om att vara på detta viset. Rumpnissarna sa ju alltid "vafför är det på detta viset" och visst är det vist? Varför gör vi alltid som vi brukar göra, varför kör vi alltid samma väg till jobbet, varför sitter vi alltid på samma plats vid bordet personligen tror jag det har med bekvämlighet att göra. Att byta plats lite då och då kan ge nya perspektiv. Och då menar jag på det personliga planet, att se något i ett annat ljus, att göra andra saker och att testa nya sätt på antingen vardagen, hobbyn eller något annat.

Att se helheten gör att vi kan se delarna, och att hitta den röda tråden i det vi gör oavsett vad det handlar om ger styrka. På bilden så har mina "gestalter bytt plats" och låt mig då säga att det handlar om empati, för mig själv och min omgivning. Att vi inte skall vara så snabba på att döma, kritisera och klaga, utan försöka sträva emot för detta är ett av de vanligaste symptomen som förekommer mellan oss människor tillsammans med att vi tolkar och tror att vi tolkar vår omgivning rätt.

Så fortsättning följer några dagar till i "betraktelser" och det är roligt om just du tar dig tid att läsa och  fundera över vad du vill, vad du önskar och vad du känner för livet är kort, oändligt kort, och lycka är något som inte kan köpas för pengar, inte heller "friskhet", så vi har något värdefullt att ge oss själva, nämligen glädje och underhålla glädjen även om vi ibland kan vara både ledsna och förbannade.

Idag har varit en riktig insiktsdag igen, tänk vilken rikedom!

Inga kommentarer: