måndag 2 juli 2018

Abstrakta bilder...............i en abstrakt konstskola!Abstrakta bilder, jag vill att de skall beröra på ett speciellt sätt. Att de skall sätta tankar och funderingar i betraktarens tankesystem. Vad är det, hur gör man, vad betyder det, vad kan vi se, kan vi se och hur ser vi. Jag vill utvidga det abstrakta till en koppling mellan textilt, måleri och fotografi och det har jag hållit på med i mer än 5 år nu. Det är nu först som jag ser möjligheterna, men också spänningen mellan de olika konstarterna. Jag känner dragning till både det textila, men också måleriets abstrakta resonanser samt i det fotografiska bildskapandet..

Bilder i textilt, måleri, och foto hör ihop.......................inom den abstrakta världen precis som mycket mer men här startar det.

Den abstrakta konstskolan är född.


Inga kommentarer: