tisdag 27 november 2012

Time out...........

Nu laddar jag om............................

lördag 17 november 2012

Tiden som konst........

Ibland funderar jag på "tiden som konst" och kan få många olika tankar som lockar till fantasi och skapande. Tiden är det enda vi alla delar gemensamt, alla har 60 minuter på en timma exempelvis. Vi har också alla lika många timmar på ett dygn. Alltså ingen har fler minuter än någon annan och ingen har fler timmar än någon annan. Dessutom har alla 7 dagar i veckan varken mer eller mindre.

Visst är det en spännande tanke vad vi gör av vår "tid".......!

Just nu använder jag min tid till att tentaläsa och så skall jag göra de kommande 2 veckorna, vilket innebär att jag lägger min tid till att studera "historiens vingslag".......det är en spännande resa.