torsdag 31 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 08"

Värden
För mig är värden mycket viktiga, eftersom de som jag ser, är källan till meningen med våra liv. Det finns många typer av värden som kollektiva värden, personliga värden, värden som vi sätter på saker och ting. I mitt gamla jobb fanns det också värden med företag, värden med personalen, organisationernas värden. Men vi har också familjevärden, syskonvärden, släktvärden och vännskapsvärden. Värden över att ha en äldre generation, att ha en yngre generation och värden från flera generationer som inte finns med oss mer.

Olika generationer ser på värden på olika sätt, det är helt naturligt. Men att föra värden vidare är också viktigt. Att visa på värden som jag har och värden som jag ser till nästa generation!
Det sker en uppluckring av värden men också världen idag både som jag sagt tidigare snabbare teknik, vi når varandra med ljusets hastighet som tidigare tog flera dagar. Men också en uppluckring släkter emellan. Vi gifter om oss, vi bildar olika typer av familjer. Allt detta har också sina speciella värden som jag personligen tror är viktiga. Barnbarn idag har ofta inte alltid flera mor- och far- föräldrar genom den familjebildning som kommit att bli av detta. För barnen blir det ett utökat värde, de får fler som är intresserade och fler som bryr sig. Men det får också andra värden i de nya familjerna dvs. man knyter nya familjeband (som inte är blodsband) vilket gör det hela mycket spännande. Det finns också värden mellan människor som lever samman och ett av de viktigaste värden som jag ser är "respekt"!

Vi går mot en friare värld………….då de personliga värdena har haft en utveckling de senaste 200 åren. Det tänker vi kanske inte på, men så säger forskarna. Det var i början av 1800-talet som dessa värden började så smått se dagens ljus. Jag tänker då på att min mormor och morfar, farmor och farfar var de som var med om att prägla sina barn till mer personligheter och min mamma i sin tur gav mig en hel del av detta, jag hoppas att jag givit mina döttrar en del av deras personliga utveckling och att dom sedan aktivt arbetar med sina barns dvs mina barnbarns värden.

Att vårda mina värden och utveckla nya värden är ett ständigt arbete. Att jag värderar det jag gör och står för för mig på ett personligt plan är också viktigt. Värden som respekt, och att vara sann mot mig själv och andra. Att dessutom våga klargöra var jag står och hur jag tänker är också viktigt, lika viktigt är det att respektera andras värden även om de inte stämmer med mina!

Ibland hade jag önskat en ”kompass” för att lättare hitta och lättare orientera mig. Fast den kompassen har jag nog fått med åren och då var det kanske så det skulle vara……….jag måste själv både hitta min väg, välja väg och staka ut vägen.

Till sist, ett värdefullt liv är det liv som jag själv skapar, den mening jag ger mitt liv, den glädje och rikedom jag själv finner och som är just för mig. Jag är idag övertygad om att mina värden idag är mätt utifrån mina behov och önskemål och med det menar jag inte att jag glömmer alla andra runt mig. Men jag tror att en nöjd och glad människa kan både ge och värdera andra människor på ett mycket positivt och härligt sätt.

Så till den lilla lappen. Värdet av den lilla duken som är slagen med en skyttel och tunn, tunn tråd är runt 250.- enligt Svenska Spetsar i Vadstena, vem betalar det idag? Jag är glad att jag har den i min ägo och det var en liten fläck på den dessutom så jag broderade dit ett antal franska knutar (vinröda knutar) och lite pärlor. Värdet för mig har varit att jag kunnat studera lite spetsar, dessutom fått mer kunskap om och kring detta att slå med skyttel, att knyppla och att se på alla dessa helt fantastiska mönster som inte många idag gör. Vilken ovärderlig skatt som ligger hos många och som många inte vet någonting om. Framtidens forskare kommer nog att ha massor av spännande lösningar och tankar om hur allt kom till och samtidigt så kanske dom inte alls vet om det är sant. Precis som idag!!

onsdag 30 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 07"

Nu har jag hunnit till bild nummer sju i mina textila collage "livsprojekt"!
Betraktelser har jag ofta tänkt på. När jag betraktar, eller när en hel grupp betraktar, eller kanske en riktigt gammal man eller kvinna, men även tvärt om. Jag tänker också på de som betraktar deras arv, bakgrund, kunskaper och förståelser. Så många olika betraktare det finns!
De finns också de med öppet sinne, eller de som tänker fyrkantigt, de som inte har några gränser alls. Men också de som har kulturella andra bakgrunder än vi själva. Alla dessa betraktare ser på en bild helt olika.
För att ytterligare visa på mitt sätt att se på detta med betraktande så kan vi lägga till alla de som skulle vilja kunna, de som kan avbilda, de som har utbildning inom ett tex textilt område, de som ser idéer till sig själva, slutsatsen är att de som betraktar är så många olika betraktare att det skulle vara svårt att skapa för betraktaren!¨

När jag betraktar det jag gjort så kommer ofta materialet in i min betraktelse. Materialet och det som jag smyckat det med eller använt. När jag betraktar andras arbete så är det nog skönheten i att skapa som jag betraktar, men också om jag kan hitta personen bakom konstverket. Jag ser med förtjusning på vissa konstnärer som kan visa sin egen stil, sin egen personlighet och tänker ofta - hit skulle jag vilja "sträva" eller "arbeta mot"...........vad det finns många duktiga konstnärer av olika slag.

Min betraktelse igår gjorde mig insiktsfull och ödmjuk framför allt. Jag har några betraktare i min blogg som också skriver små kommentarer. Dessa kommentarer är både inspirerande och trivsamma. Så har jag många som är inne och läser kanske och betraktar (och det är många till min glädje) till alla er vill jag säga, våga visa era konstverk, låt dem tala till er, och låt andra få se och dela den glädje ni har av det ni gör. Man gör mycket för sin egen skull, och jag förstår också att en viss blyghet råder. Men - att ha självförtroende inför sig själv och inse att det vi skapar är en lek som vi kan dela med andra är insiktsfullt. Vi som inte ställer ut har en fantastisk möjlighet att via internet visa det vi skapar.

Nu säger du kanske att du inte kan, det gjorde jag också................men det finns alltid människor som vill dela med sig och visa, det finns alltid människor som är generösa och ger inspiration och jag har inte stött på motsatsen ännu.

Dagens lilla "lapp" är sparsmakad av många anledningar. Dels så ville jag visa knappen, är den inte fantastisk. Det är min äldsta knapp. Den är helt handgjord och det fattas pärlor i ytterkanten men det gör ingenting. Jag vet inte vad den har suttit eller kommit ifrån, den fick jag från en antikhandlare som visste jag samlade på knappar sedan barnsben. Tidsålder kan vara sent 1700-tal och då har den förmodligen suttit på något herrplagg kom vi överens om. Sedan är det en handvirkad blomma i 2 lager helt underbar. Gjord i de tunnaste garn man kan tänka sig. vi tror inte det var min mamma som gjorde den utan snarare min mormor eller hennes mamma. Den är också mycket gammal. Sedan så är det min knypplade spets från skolan och slutet av 50-talet. Det enda från år 2008 är knuten som jag satt i min knypplade spets.

Avslutningsvis idag så skall jag gå och tänka på "värden" av olika slag och det kommer nästa blogginlägg att handla om.

tisdag 29 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 06".......

Jag läste någonstans någongång "gå dit hjärtat leder dig" och funderade ut att det måsta ha med min intuition att göra. Intuition kommer från latinet och betyder "titta in i" och i uppslagsböcker kan vi läsa att det betyder förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan (medveten) tillgång till alla fakta. Ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga. Jag har medvetet arbetat med min intuition i många år till stor glädje. Även här handlar det om att våga lita på den intuition som vi alla är födda med.

Idag skall jag ställa in kikarsiktet på en intuitionsdag..................och se vart det för mig för när vi medvetet gör det så kan det komma ord, bilder eller aningar som för oss ytterligare en bit mot det vi arbetar med.

Dagens bild har många "händer" arbetat med, min mormor som vävde, min mamma som broderade och virkade, jag som satte samman det lilla tygstycket. Men också den som tillverkade smycket och den som bar smycket.

Så dagens arbete blir i "i-ets tecken"; intuitivt, intensivt, intressant skapande med innovativa insikter......ha en intressant dag!

måndag 28 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 5"...............

Tänk vad dessa små lappar sätter igång! Att ärva en hel handarbetsaffär har vållat många tankar. Att sedan ärva hela det textila arvet ger också funderingar..............vad skall det bli. Därav rubrikern Textilt Collage livsprojekt.
Att sedan försöka dokumentera och sammanställa detta är också på sitt sätt ett livsprojekt. Att det sedan sammanfaller med olika intressen är en fördel.
Nåväl att hitta ett helhetsperspektiv (holistiskt syn) kan vara både utmanande och spännande på sitt sätt. Holos kommer från grekiskan och betyder att verkligheten inte kan reduceras till egenskaper hos de mindre enheter som bygger upp helheten...........! Vilket i detta fallet är intressant med tanke på varje liten lapp i detta projekt. Så om ni läser detta rätt så är det inte varje del för sig som blir eller är en slutprodukt utan först när alla lapparna är sammansatta till en helhet som man ser helheten så att säga. Är du med?
Det blir då helheten mellan arvet, de som sitter på varje lapp, tanken bakom hela arbetet i helhet och i delar, vilket innebär att detta arbetet är en process från någonting till någonting. Alltså från min mormors generation till min mammas generation, till min generation och sedan vidare till mina barnbarn. Hela arbetet spänner från mitten på 1800-talet och fram till idag 2000-talet. Bara detta är hissnande...........

Lite till om det holistiska (helhetssynen)..........enligt denna vetenskapen så hänger vi alla samman, såväl i det lilla som i det stora. Det har också med framtidstro att göra. Viljan att lära oss, viljan att motivera oss själva, delaktighet, engagemang. Att ta egna initiativ och att ta tillvara. Det sägs att alla som skapar mår bättre, har roligare, är nyfiknare - jag undrar om det stämmer? Då borde vi kanske ordinera olika former av skapande än mer om det håller oss friskare. Foto, broderi, sömnad, måleri, teckning, musik ja alla de fria konstarterna. De borde ju komma först och sedan allt det andra (är du med) och alla som arbetade med just detta borde vara de välbetalda i samhället, eller??

Då borde alla organisationer ha kreativa skapande kontor, möjligheter till aktiviteter för de anställda som verkligen gör dem friskare, stötta all form av kreativitet och skapande, eller?

Så till det lilla tygstycket, en del av mormors duk, lite franska broderier, handknypplad spets, några odlade pärlor, en lite större pärlemorknapp, samt en liten brosch från slutet av 1800-talet och mormors tid.

söndag 27 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 04"

Två små knappar och ett litet band - ser du det?
Vilket huvudbry detta har vållat mig i många år, men idag vet jag vad det är. Förr i tiden så hade man dessa små anordningar att sätta fast strumporna med i livstycket. Tänk vilken uppfinningsrikedom det fanns även då. Till en ringa kostnad dessutom. Sedan så användes de att knäppa underkläder med, och då fanns det knapphål ett på varje sida på underklkläderna som varje kvinna använde. På den tiden gällde det att dölja så mycket man kunde, inte som idag när "kläderna inte skyler någonting" fast jag vet inte vilket som är bäst egentligen.

Detta lilla tygstycke är också en del i det projekt som jag skall färdigställa på något sätt. Frågan är om det är projektet, handarbetet eller tankearbetet som är det roligaste? I vilket fall som helst är det är intressant resa att arbeta med.

För den som är intresserad så är det rester av mormors duk, en liten spets som har blivit missfärgad någon gång, knapparna lite pärlor samt en färgad pärlemoknapp. Samt en liten liten del av ett franskt broderi. Motivet? Ja det kan bli vad som helst om man har fantasi, en fjäril, ett djur, det är tanken som sätter gränser..................

Så här i slutet av dagen låter jag tankarna gå till ordet "livstycke" vilket vackert ord......!

fredag 25 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 03"

Så var vi hemma från Bohuslän denna gång. Helt underbart, salta bad, söta bad och mycket avkoppling. Tänk vad några dagar ger mycket till batterierna. Men hur blir det med celluliterna?
En stilla fundering, många damer i åldern 45 år och uppåt förändrar sina kroppar (men vissa tycks inte förändra något), det blir fler celluliter. Är det så att kroppen förändras, eller är det så att vi äter för mycket och fel, eller är det så att vissa trots motion, äta rätt, sköter sig går upp för naturens gång är sådan!

I vilket fall som helst är det nog bra att tänka på att förbättra och utveckla goda vanor. Att både ge kroppen rätt bränsle, men också knoppen så att tanken också blir sund. Sedan att ge kroppen lite motion av olika slag gör att man känner sig gladare, bättre och tom smalare.

Bilden idag är gjort på mormors handvävda linne, sedan så är det en knypplat spetsbit som gjorts som övning. Till detta kom en "kvinnorkropp med celluliter" både innanför och lite utanför. Det är just de utanför som är skillnaden tror jag.

Idag kom också beskedet från Rhöskas konstsallong 2009, jag blev refucerad. Kände ingen av de 50 som kommit med och det hade kommit in 530 ansökningar. Vilken god affärsidé som dom kommit på. Alla hade fått betala 250.- för att eventuellt komma med. Sådant är livet. Det positiva med detta var att jag kom kanske till eftertanke och en fundering vad skall man med allt överflöd till??!!

måndag 21 juli 2008

Textilt Collage, "livsprojekt 02"

Det finns en fortsättning på dessa små "lappar" som är 5 inches stora. Det finns dessutom en liten historia bakom varje lapp. Och jag hoppas att dom skall bli 12 stycken till slut. Detta lilla linnestycke (som dessutom min mormor vävt) har en liten bit av släktens nattmössa, en liten del bara och mormors hattnål som sitter i den. Det är inte helt klart ännu, men nu vilar jag lite för att se vad komma skall.

Men det jag kommer osökt in på detta med vårt tänkande. Hur vi tänker och vad vi tänker. Jag hoppas att vårt tankesätt och synsätt kommer att vidga sig samtidigt som vår inställning öppnar sig mot bättre vetande. Jag tänker på den äldrevård som finns idag och som borde utvecklas mot helt nya tankesätt. På det personliga planet och sociala platet har det ändrat sig mycket de senaste generationerna, hoppas det kommer också inom "senioromsorgen"! Här behövs mycket utbildning, utveckling, och förändring......................!

Genom vår livstil idag så finns det plats för utveckling när det gäller begrepp som välbefinnande, mening, arbete och hälsa. Här ligger vi bara i startgroparna för en spännande tillväxt. Vår förbättring kommer genom den förändring som vi inser att vi skall forma.

Personligen så tror jag att vi som varit pionjärer och är pionjärer idag vill vara med och bygga våra förutsättningar. Jag vill åtminstone bygga mina.................! Jag vill bygga efter mina personliga normer som också är emotionella, mänskliga, meningsfulla och personliga värden. Det innebär att jag vill ha en helhetssyn som stämmer med det liv jag lever idag. Helhetssynen (eller det holistiska tänkandet som det också heter på fackspråk) har med kroppen, knoppen, tänket, känslorna, mitt livsrum, och min omgivning att göra.

Så vad tänker jag då - ?!

Jo, jag vill när livet säger till mig ta det med ro, sitta och se ut över havet på en altan, där jag kan njuta av väder och vind. Där jag kan surfa både med ögat och tanken. Där jag får ha med datorn och är i så god vigör att jag hanterar den. Där det kommer spännande människor unga och gamla och berättar om sig och sina upplevelser. Där jag kan måla, sjunga, ha gympa med bara en fot om det nu är så att jag är orörligare, där den kulinariska upplevelsen är större än någonsin, så jag underhållar alla mina sinnan. Där jag lär mig spela, där jag lär mig nya saker varje dag när jag är 90 år!!

Tänk vilka tankar som kommer fram när jag tar tag i ett gammalt tygstycke eller någon släktklenod i min skattkammare!!

lördag 19 juli 2008

Textilt Collage, "livsprojekt".....................?

Textila collage innebär mycket här och nu.............. men också lek, fantasi, möjligheter ...........att ta initiativ och våga.

Jag är ju i "min andra ungdom" och fått insikten att faktiskt mitt liv är precis som på tv i "direktsändning".........inget är i repris! Vår generation eller rättare sagt min generation har varit pionjärer i mycket. Och det är också detta med vår andra ungdom. Det finns ett engelskt uttryck som jag gillar "to grow old" och det innebär också långsamt mognande i många delar. Då jag är expert på mitt eget liv och kan ta vara på vad livet erbjuder så är det just detta att bli min egen expert. Därför är livet ett gör-det-själv-projekt där jag har huvudansvaret.

I dag hör jag hemma i "vardagslivet" något som sällan visas på tv eller i tidningar. Ett liv som är så njutbart jag gör det till. Så lungt eller inspirerande jag själv väljer. I detta liv så har jag också alla barnbarnen som är en del av vardagen, men också en krydda i vardagen.

Jag har också med åren fått "visdomen", gått ner i varv, har tillfälle att reflektera och konstatera ett och annat. I andra ungdomen får man också lov att gå "sin egen väg" och känna både stolthet och glädje över valen. Genom visdomen kommer också ett mått av "klokhet" där jag inser att jag inte kan förvänta mig att andra skall uppskatta det jag själv brinner för och att det jag brinner för gör jag för min egen skull.

Lyx är också något som följer med "den andra ungdomen", lyxen över att äga min almenacka, bestämma vad jag skall skriva på bloggen och vilka bilder jag skall ta med på min "flickr".

Så, att jag är en mogen expert som gillar livet och älskar det livet erbjuder behöver jag kanske inte ens skriva!

Bilden är en del i ett projekt som jag håller på att färdigställa - och det är fragment av familjedetaljer som skall bilda ett textilt collage vad tiden lider.

fredag 18 juli 2008

Några ögonblicksbilder "inchies"

Orken räcker ibland längre än man tror. Dalsland bjöd på cykling (ca 3 mil), paddling med slussar (ca 5 timmar) och dressinåkning (ett par mil). God mat, vänner och hyfsat bra väder. Tidig sänggång och avkoppling.

Så var det lite tid över och då fick det bli nåra små inchies i skogens färger. Egen färgat underlag med rester av knypplad spets ton i ton. Ett litet Dalslandsminne i all enkelhet.

söndag 13 juli 2008

Mini-Art-Quilt "ljus"

Ibland behöver vi vila i det enkla. Att inte ta i så mycket utan bara vara. Så var det med denna quilten. Ljuset skulle vara det som var viktigt - att hitta och se, förstå och betrakta.

Nu bär det av i nästan en vecka till Dalsland, ljusa sommarnätter, bad, cykling, paddling, och dressinåkning. God mat och trivsamma vänner.

lördag 12 juli 2008

Mother of pearl eller pärlemorknappar...........

Knappar har givit mitt liv många trivsamma stunder. Här är min "samling" av pärlemorknappar. Jag har använt en hel del av mina små minsta pärlemorknappar idag, till många av de mini-art-textila arbeten som jag gjort. Nu kommer utmaningen att tänka till kring dessa knappar. Fast jag tycker att de är underbara där de ligger och jag tittar ofta på dem. Jag skall nog spara en del och lägga i en kristallskål som "skådebröd" för ögat!

Pärlemorknapparna kommer från en snäcka och är oftast handsjorda, därför är dom olikfärgade på baksidan och oftast också ojämna. De tillverkas inte idag i den omfattningen som de har gjort, och knappast för hand!

För mig är det en skatt och en rikedom...........................!

fredag 4 juli 2008

Liten blir stor.................

Tänk att de finns kvar, guldförgylda och allt. Men det var en gång då jag var baby som de hade en funktion. En baby skulle ha skinnskor på fötterna, ligga i vagnen och ha dem på. De var inte gjorda för att gå i. Även detta har gått ur tiden. Idag så ser man inga babysar som har liknande skodon på fötterna. I vilket fall som helst så har de fått en plats i ett litet glasskåp. Så man kan betrakta dem istället för att använda dem. Så är det med mycket idag.

onsdag 2 juli 2008

Skoblock.................en gång i världen!

Förr i tiden så använde man "skoblock" i trä. Jag tycker att dom är vackra och är lycklig innehavare av ett par. Idag tror jag inte att ungdomen använder skoblock och vet säkert inte att man använde detta efter det att skorna brukats på dagen. Detta var för att forma skorna så att dom i lädret fick tillbaka en del av sin "passform".

Tänk vad mycket som försvunnit och så många yrken som inte finns mer. När jag var ung fanns det tom "hisspojkar" som skötte hissen och såg till att man kom in i hissen och ur hissen och frågade vilken våning man skulle till.