onsdag 27 januari 2016

Abstrakt och måleriska äventyrAtt måla med olika tekniker är spännande……..ett äventyr som jag gärna fortsätter med länge, länge! Måleriska äventyr är ett av mina uttrycksmedel sedan lång, lång tid. Jag har använt olika typer av färger som olja, akvarell, tusch, acryl, krita, under många år. Mest som skissteknik till mina textilier och framförallt inom formgivningen och designen. Men har egentligen inte tagit ställning till att detta är en form av skapande utan sett det som en del i min textila process.

Nu när jag separerat måleriet från textilierna på ett bra sätt för mig personligen så ser jag att utvecklingen inom detta sker hela tiden. Tidigare så målade jag skisser till mina textilier, nu målar jag för målandets skull. Det har tagit många år.

Att släppa prestationen, att släppa alla måsten för att försöka avbilda något har jag släppt för länge sedan och accepterat att jag är vad man kallar abstrakt eller non-figurativ. Det underlättar umgänget med färgerna och det jag skapar.

Jag ser i min omgivning hur många kämpar för att få avbildat saker och ting, målar av andra, kopierar och jag har ställt mig en personlig fråga, är det det jag strävar efter. Nej, och åter nej……jag vill att det jag skapar kommer innifrån mig själv. Det kan vara mina tankar, känslor, mina inre bilder och genom att jag tränar mentalt så har jag nog lättare för att uttrycka det inför mig själv.

Varför målar jag? Personligen tror jag det beror på att inom mitt textila har jag en "sparsmakad färgskala", och samtidigt så älskar jag färg. Helt klart är det olika uttryck och olika infallsvinklar som jag ser det. Vi hamnar lätt i fack och jag som då är i många fack ser att jag har olika uttryck inom dessa, samtidigt som jag ser en röd tråd i det jag skapar hur det hör ihop och hur de bryggar över varandra.

måndag 25 januari 2016

Att vara "dubbelhäst".........


I hela mitt liv har jag varit dubbelhäst på många sätt. Vissa undantag finns, när jag skriver då skriver jag med höger hand, när jag ritar så ritar jag med både höger och vänster hand beroende på vad jag gör, och likaså när jag målar. När jag broderar så är det endast vänster hand som gäller.

I golfen som jag numera lagt av med så hade jag problem med vilken hand jag skulle välja och för det mesta så har jag haft glädje av båda mina händer.

Men så har vi detta med att välja, från vilken sida skall böckerna stå i bokhyllan?
Hur kramas man med en högerkindad när man är vänstersinnad?
Spela fotboll med båda fötterna?
När jag skall spela bordtennis får jag ha 2 racket?

Ja ni fattar............det är inte lätt att skära ett bröd efter en vänsterhänt person, det är inte enkelt att gå och samtala och en viker av åt vänster och en annan åt höger om man inte kommit överens. Det finns massor av situationer i livet som är på kollisionsväg. Tom tankesätten skiljer sig åt.

Så många år det tagit mig att förstå ett och annat. Men mest är jag nog glad över att jag kan använda båda mina händer till väldigt mycket, tänk när jag målar väggar så praktiskt att börja med vänster hand, hörne nu byter jag till höger. Likaså om jag blir trött i ena handen så tar jag bara andra handen mycket praktiskt.

I skolan när man band min vänstra hand var det mindre trevligt, alltså med en läderrem bak i stolen ja det är inte 1800-tal jag talar om utan mitten på 1900-talet. Men en positiv sak till förede det med sig, jag har aldrig givit upp, jag har alltid bestämt mig för att lära mer och jag vill alltid ha öppet sinne!

söndag 24 januari 2016

Att tolka bilder..........


Vad är det som ger oss "bildkänsla" eller vad är det som gör att vi kan "tolka bilder"? Frågor som roar mig både inom det textila, inom måleri och även inom foto. Om bilden är abstrakt, föreställande, icke figurativ spelar inte så stor roll, det är vad jag vill med min bild och vilket syfte jag har i olika bilder som känns angeläget.

Dagens bild handlar om njutning, mat, men också att göra något vackert av skräp, att skräp för en person kan vara något viktigt och för en annan något som inte betyder ett endaste dugg.

Men bilden kan också signalera något mer, som överlåts till betraktaren.

Att både bildskaparen och bildkonsumeraren har olika betraktelsesätt är helt klart utan att ifrågasätta, och om deras bilder går samman till en och samma tolkning är nog inte det viktiga. Att beröra och betrakta är det som för mig berikar mitt bildskapande.

torsdag 21 januari 2016

Abstrakt


Bakom varje sten "lurar" en ny möjlighet….
Att hitta egna vägar, att jobba med det intuitiva, och framför allt den kreativa processen är utmaningar som ständigt gör sig påminda.
Bildskapande är också att utveckla seendet, försåelsen både för det yttre och inre. Att våga gå in i sig själv och leta inre landskap. Mina inre landskap gör sig ofta påminda i både det textila men också i akvarellmåleriet. När det gällde olja, acryl så känner jag inte i hjärtat. Akvarellen är svårbemästrad, och jag behöver all intensitet och tanke foccuserad på vad jag gör och ändå så blir det inte som jag tänkt.

Att öva och åter öva är nog hemligheten, att inte ge upp utan ständigt utmana sig själv, att ständigt söka sin kunskap och ständigt "lyfta på stenar" så att jag hittar mig i det jag gör.

Ibland så lyckas vi men det är nog 1/100 skulle jag tro om det räcker.

Dock har jag tiden, glädjen och uthålligheten att forska vidare!


tisdag 19 januari 2016

Bildernas inverkan……...


Isande färger ger funderingar på måleri och textila arbeten………….inspiration, glädje och experimentlusta infinner sig. Bilderna runtomkring oss påverkar och gör att skapandet ibland tar omvägar men också hittar tillbaka till där jag var.

Att avbilda med foto är enklare än att måla av naturen………jag gillar det abstrakta!

lördag 16 januari 2016

Abstrakt foto….


Att hitta mina abstrakta foto kräver både tålamod, uppfinnngsrikedom, kreativitet och skaparglädje. Att utmana mig själv är även detta en utmaning. Att hitta mina bilder som retar mina synintryck, testar min förmåga att läsa bilder och utsätter mig för djärva äventyr gör att jag håller på. Att från semesterfotograf, till ung flicka fota mina görande och låtande, till att fotografera familjen var på sitt sätt upptakten till fotograferandet. När jag sedan går vidare och använder fotografiet i mitt arbete med företagsutveckling växte intresset att "se" en organisation utifrån. Så många 10.0000 tals bilder som jag fotat på företag, tittat på, berättat om tror jag är helt omöjligt att mäta. Men det är uppe i flera hundra tusen under mina år som yrkesverksam inom Management.

När jag sedan påbörjar min utbildning inom det textila så var det helt naturligt att följa alla processer i mitt lärande och skapande. Kameran blev min "partner och vän" som hjälpte mig att "se" och urskilja processen. Vägen var inte lång att gå vidare och lära mer om bildskapande i alla dess former.

Som så många så växte både mitt uttryck, intryck och nyfikenhet och kameran har följt mig nu i nästan 20 år i mitt skapande arbete med textilier och målerier. På mina kunskapsinhämtande resor har jag naturligtvis fört med mig denna min "partner" och även min ständiga följeslagare min älskade make som är min största suport. Ärlig och uppriktig i sina uttalanden och även detta leder mig vidare.

Idag är jag lyckligt förenad i det abstrakta både när det gäller foto, textilt arbete och måleri. Både berikande och befriande, vart detta slutar - nja det är inte så viktigt, det är vägen som är mödan värd!

torsdag 14 januari 2016

abstrakt skapande...


Abstrakt foto, abstrakt måleri eller abstrakt skapande med broderi och textilt är ungefär samma sak. Det är det fria som styr, bilden som jag själv skapar utan förlagor, utan endast med hjälp av fantasi, uppfinningsrikedom, kreativitet och glädje.

När man talar om "icke föreställande konst" sådant som inte imiterar eller skildrar den yttre verkligheten så är gränserna hårfina. Vissa begränsar termen till att endast kalla det "non-figurativ" konst medan andra använder den om konst som inte föreställer något, men som har sitt ursprung i verkligheten.

Olika beteckningar, men ingen har blivit allmänt accepterad. Abstrakt används ofta som ett ungefärligt begrepp om målningar som har mer eller mindre abstrakt utförande. Men det finns också symboliska förtecken med det abstrakta, eller så används färg, form, linjer inom det abstrakta. Så bakom en bild inom det abstrakta området ligger en tanke att form, färg mm kan påverka betraktaren, men det påverkar också mig som skapar bilden.

Dom första "non-figurativa" målningarna utfördes i början på 1900-talet och oftast var det då färgen som skulle vara det känslomässiga och som skulle inverka på betraktaren. Det var inte förrän på 30-talet som det tog fart mer och det abstrakta blev mer och mer utbrett i Europa.

Helt klart så har det abstrakta påverkat mig i mitt skapande och jag känner mig mer hemma här. Här kan jag känna fantasin flöda, kreativiteten ta fart, nyfikenheten och skaparkraften blomma.

Abstrakt Expressionism känns nära och här vill jag stanna!