lördag 11 januari 2014

Personligt uttryck

Personligt uttryck och Personligt Formspråk

Att hitta sitt personliga uttryck och sitt personliga formspråk kan ta ett "helt liv" var det någon som sa till mig under mina "forskningsresor" inom detta ämne!

Tanken bakom detta är som jag uppfattat det att jag som producerar en bild (oavsett om det är inom det textila, inom måleriet eller inom fotograferandet) så har jag ett syfte med min bild, något mer än rent realistiskt återgivande av "ämnet", jag har försökt förmedla ett "personligt intryck".

Och då blir ovanstående att i min strävan att förmedla ett personligt intryck måste jag som skapande av bilden hitta mitt personliga uttryck / personliga formspråk för att mottagaren skall kunna ta del av mitt bildspråk….

Många kloka tankar har jag mött under resans gång, även detta att vi blir aldrig fullärda! Men också att när nyfikenheten svalnar, då är inte uttrycksglädjen lika stor.

Vad är det då som gjort att jag "pendlat" mellan textilt skapande, mina målarstudier och mina fotostudier och skapande kring alla tre. Jo jag tror att just gränsöverskridandet har bidragit till att jag fått en mer "vidvinkelsyn" som gjort att jag kunnat möta mitt personal uttryck och mitt personliga formspråk och klargjort mina personliga intryck tydligare. Ju mer jag arbetat med dessa olika uttryckssätt ju mer insiktsfull har jag blivit att bildspråket förmedlar en hel del både likheter och olikheter som kompletterar varandra.

Det finns fördelar och det finns nackdelar att inte stanna i en viss gren. Fördelarna är att man får en vidare syn, och nackdelarna blir att jag inte har någon riktig "hemmahörighet".

Trots eller just för att det är så, är gränsöverskridandet viktigt och jag personligen tror att oavsett om jag är textilt skapande, skapar konst genom att måla, eller skapar konst med hjälp av kameran så utesluter det ena inte det andra. Det blir ett slags "livsval"…………och detta val har berikat mig i min strävan att utvecklas tidigare, nu och förhoppningsvis i framtiden.


söndag 5 januari 2014

Nytt år, nya utmaningar och nya glädjeämnen…..

Nytt år 2014
Varje nytt år så gör jag ett "års-hjul" som skall symbolisera året som kommer. Så gjorde indianerna och så gör jag sedan flera år tillbaka. Det är både spännande och utmanande. Ett år gjorde jag det tillsammans med flera andra och det hade också sin tjusning att dela med sig. Men de flesta åren har jag varit ensam i mitt arbete. Jag har sparat alla mina "års-hjul". I år är det ett speciellt som sitter så att jag kan se det hela året och på det finns också en amulett som jag fick när jag föddes. Här har jag lägt in tankar idéer, men också upplevelser och funderingar. Det känns viktigt att göra och när jag nu står så här i början på året så inser jag att det är fullt av möjligheter.

En av de första saker som jag satte in var att foccusera och vara mer målinriktad i mitt arbete och därför la jag en handlingsplan för de kommande 12 månaderna som känns både viktig och rolig. Jag är övertygad om att detta blir ett otroligt år som kommer att generera många nya utmaningar och många nya utvecklingsmöjligheter. Min mamma sa vi kan alltid bära kunskap det är aldrig för tungt. Det stämmer, så med facit i hand och foccus i sikte så blir det ett år av många klargörande och färdigställanden.

Att ha nyårslöften passar inte mig, men att ha mål och delmål är enklare. Det bästa med mål är att det för den invigde vet att det skall vara lustfyllt och då är de lättare att nå.

Degens Bild är upptakten till en linne-panel som jag skall ha i ett av rummen. Jag tror det blir en vacker sådan eftersom det är god kvalité och fin färg.

Jag kommer inte att vara så flitig i mitt bloggande som tidigare, utan mer sporadiskt när jag känner för det. Det är också en del av den foccusering som jag har bestämt mig för.

Ha en fin Trettonhelg……….