fredag 28 juni 2013

Mina skattkistor.......

Att ha "en skatt-kista" är något som jag betraktar som extra värdefullt, alltså en personlig skatt.

Denna min skatt kan jag göra mycket med, jag kan fylla mina lådor, jag kan använda den i min konst, jag kan förgylla tillvaron för gamla avlagda saker, jag kan fota och njuta av fotot, jag kan tom sälja en del av mina skatter.

Tänk så mycket glädjefyllt och berikande en skatt-kista kan vara för en del!

torsdag 27 juni 2013

Round-up........

är ett bekämpningsmedel för att bekämpa "kvickrot". Lite kul att just det ordet kom upp i samband med denna målning på papper, för tanken var rundeln som var upp och ner på men när jag vänder den så blir det inte samma sak. Ibland så blir bara bilden helt klar och då går det inte att ändra.


onsdag 26 juni 2013

Fantasia........


Fantasi är förmågan att skapa våra inre bilder, våra känslor och de föreställningar som vi föreställer oss.
Fantasin uppstår i de ögonblick de upplevs genom vår syn, men också vår hörsel eller andra sinnen som är "uppkopplade". Vår fantasi hjälper oss och mig att ge mening till de upplevelser, den kunksap som gör att jag förstår världen.

Framförallt så hjälper fantasierna att lära mig nya saker. De hjälper mig också i mitt bildspråk att skapa de bilder som jag önskar (mina inre bilder),  Fantasin är sinnet där jag möter allt, de som jag ser, hör, upplever skapar tillsamman en bild i min fantasi. Min inspiration är just fantasin, att skapa något från en fantasibild. Som barn "låtsades" jag och det har jag fortsatt med genom åren framförall inom mitt skapande. Det är en sorts lek som är en låtsaslek men ändå en verklighetslek.

Det är just det som jag upplever när jag målar, leklust, fantasi med bilder, och tidlöshet.

Att vara fantasirik är en stor rikedom och källa till glädje.
tisdag 25 juni 2013

Mentala Landskap


Jag har ett behov av att uttrycka mina "mentala bilder" som jag kallar mina "mentala landskap", kul när något ser att det är ett landskap trots att jag gjort en "mental bild"....men någon har sagt att tanken kan försätta berg eller skapa bilder och det är en spännande tanke! Här är ytterligare en "mental bild" som jag kallar kort och gott "mentalt landskap"...

Nu har jag skapat en hel del "landskap" ............

"tystnad"


”tystnad”'
Vad är tystnad? Jo bland annat total frånvaro av ljud (ljud är när ljudnivån inte överstiger 20 db).

Samtidigt som det är ett sätt att visa respekt och vördnad på. Ofta i samband med förluster av människor, men det går att överföra på annat också som jag ser det.

Total tystnad om någonting - en prestation eller arbete är motsatsen och den kan tolkas på många olika sätt. Antingen ogillande, eller att man inte räcker till, eller att man är avsaknad av ord, blir stum av beundran. Hur man skall tolka tystnad är intressant.

Men det kan också vara ett ställningstagande i någon riktning.

Idag skall jag samla på mig "tystnad" för egen del men det var inte samma sak!


måndag 24 juni 2013

Känslor........."feelings"..........

Känslor är inte helt enkelt att förklara, än svårare att måla..............jag gjorde ett försök.

 En känsla uppstår som en reaktion på något som föregått. Det är alltid en händelse av något slag som utlöser en känsla. Känslan är "re-aktiv" så det innebär att känslan har föregått av en händelse, som givit en förnimmelse, upplevelse eller en tanke hos mig.
Känslor kan också vara att vi förbereder oss för utmaningar, att vi känner att något är förestående eller på gång. Stämningar är också känslor och kan vara över längre tid. Känslor omfattar både egna upplevelser, tankar, saker som hänt och som vi kopplar ihop. Känslor har både positiva och mindre positiva "förtecken".


torsdag 20 juni 2013

Midsommarnatten är inte lång, solen går upp och ner på en gång.....

Så var det Midsommar igen, tänk vad ett år går fort. Jag har härligt lata dagar framför mig utan en enda förpliktelse - bara njuta, vara, tänka, skapa och fantisera. Lite planering blir det i alla fall, om jag skall kunna ha min stora utställning 2014, men detta är bara "lek och glädje" vilket ger en frihetskänsla.

Nu kommer jag dessutom i augusti går en ettårig konstutbildning TILL, vilket jag ser fram emot mycket. Men innan dess så är det sommarlov..........

Havet är ett ständigt återkommande "inre bildspel" som jag glädjer mig mycket åt att ha. Ibland lyckas jag fånga ögonblick som speglar detta. För er som inte ser vad bilden är på direkten så kommer här en liten "gläntade".......solen går upp och ner på en gång..........!

Glad Midsommar!!

torsdag 13 juni 2013

Inspirationens ögonblick...........


Inspiration kommer från många håll, här har jag inspirerats av mina egenhändigt färgade tyg som jag visat här tidigare, tänk så det kan bli........

Jag inspireras också att det "non-figurativa" där jag känner mig både glad och "hemma"........lite kul att lyssna på betraktare som ser både det ena och det andra i just detta som är icke figurativt.

Inspiration är ju att "väcka liv", eller något som stimulerar oss och sätter igång vår mentala tankeverksamhet. Denna inspiration är en viktig del i skapande där det ena föder det andra.

Vi ser alla olika saker och upplever olika saker när vi betraktar något.........undar just vad betraktaren ser här?


Motiven varrierar...................

Måleri eller broderi, textilt är mjukt och måleri lite hårdare. Passar mig att arbeta med flera media samtidigt och det stimulerar till skapandet. Många av mina motiv är havet och havets olika bilder som ideligen skapas. En oändlig källa att ösa ur.

Så min slutsats är att så länge de olika "elementen" pockar på så länge finns motivation och skaparglädje!

Idag känns det helt rätt att inte ta ställning, välja bort utan botanisera i det som känns spännande och utvecklande. Vilken gåva att känna nyfikenhet, hoppas att jag kan odla detta länge, länge.......

fredag 7 juni 2013

Att "botanisera"


Botanik, kommer av det grekiska ordet "läran om växter". Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, utveckling och evolution av växter. Det är det jag sysslar med just nu - inser att det är inte mitt "ämne" men skall göra mina broderier klara och se vart dom för mig. För helt klart så ger detta mig insikter, tankar och idéer fram i tiden.

Att botanisera handlar om att utforska, och det är det som är det intressanta, att utforska det som omger mig, det som jag involveras i, det som kommer till mig och det som jag kan söka och hitta.

Botaniken i sig är ett livsprojekt, när vi lever, hur vi lever och vad vi väljer att göra i vårt livsuniversum!


onsdag 5 juni 2013

Att sätta färg på tillvaron.........

Även om jag älskar vitt att skapa i så har färger förekommit i olika omgångar. Här är det sommaren som håller på att växa fram och snart kommer vintern och då blir det vita färger.

2 stycken arbete som jag skall göra klart innan sommaren är slut..............får se om de kan vara med på decemberutställningen så här i slutet på året.

Det är sköna lata sommardagar som närmar sig så här i juni månad..........hoppas att det varar länge!

Betraktelse..........

Så här i skolavslutningars och studenttider så kommer många funderingar både med skillnader förr och nu men också minnen. Minnen från barndom, ungdom, egna barns avslutningar och idag även äldsta barnbarnets student. Det kanske borde varit en flagga på min bild idag, men jag valde en snigel för jag hoppas att dagen går med snigelfart. Att barnbarnet hinner "supa in alla intryck" att han får vara i "studentruset" hela dagen. En glädjens dag.................mot något okänt.

Själv kan jag sitta och tänka tillbaka på alla examina, avslutningar som varit och känna att det var något visst, något hoppfullt och glädjande. Dagen var min - det är den idag också men på ett annat sätt!

Att sitta i mitt lilla "hus" och betrakta - se livet som en livsväg, och framför allt veta att ungdomen kommer att gå kanske samma erfarenheter, samma upplevelser till mötes som jag själv, och att det handlar om val, medvetna val. Fast det förstod jag inte när jag var 19 år........och ingen sa det heller.

Dagen idag är din, det är din kommande framtid som du skall skapa oavsett om du är 19 eller äldre, det är dina medvetna val (och ibland omedvetna val) som formar dig och det du gör.

Jag har en levnadsdevis "ha roligt" och en vision att vara "levnadsmiljonär" och det går att förverkliga i nästan alla lägen. Fast ibland om jag skall vara ärlig så stöter jag på sådant som jag önskade jag kunde få varit utan, men då gäller det att hitta glädjen och levnadskonstnen om och om igen. Den finns alltid där, minns det!