tisdag 25 juni 2013

"tystnad"


”tystnad”'
Vad är tystnad? Jo bland annat total frånvaro av ljud (ljud är när ljudnivån inte överstiger 20 db).

Samtidigt som det är ett sätt att visa respekt och vördnad på. Ofta i samband med förluster av människor, men det går att överföra på annat också som jag ser det.

Total tystnad om någonting - en prestation eller arbete är motsatsen och den kan tolkas på många olika sätt. Antingen ogillande, eller att man inte räcker till, eller att man är avsaknad av ord, blir stum av beundran. Hur man skall tolka tystnad är intressant.

Men det kan också vara ett ställningstagande i någon riktning.

Idag skall jag samla på mig "tystnad" för egen del men det var inte samma sak!


Inga kommentarer: