måndag 24 juni 2013

Känslor........."feelings"..........

Känslor är inte helt enkelt att förklara, än svårare att måla..............jag gjorde ett försök.

 En känsla uppstår som en reaktion på något som föregått. Det är alltid en händelse av något slag som utlöser en känsla. Känslan är "re-aktiv" så det innebär att känslan har föregått av en händelse, som givit en förnimmelse, upplevelse eller en tanke hos mig.
Känslor kan också vara att vi förbereder oss för utmaningar, att vi känner att något är förestående eller på gång. Stämningar är också känslor och kan vara över längre tid. Känslor omfattar både egna upplevelser, tankar, saker som hänt och som vi kopplar ihop. Känslor har både positiva och mindre positiva "förtecken".


Inga kommentarer: