måndag 11 februari 2008

Och kudden blev till filt....

Patch i Göteborg

är en spännande

affär.