torsdag 18 september 2008

I gräsmattan växte...........svamp!

Man skall hitta former från naturen säger "vetskapen" när det gäller design och skapande. Ibland hittar man faktiskt roliga mönster................men jag vet inte om jag skulle vilja mer än fotografera det?!

Jag är nog mer för det intuitiva skapandet, där jag lär på vägen........intuitionen (förmågan till omedelbar uppfattning eller bedömning utan medvetenhet) och utifrån detta hitta skaparmöjligheter att göra något som känns meningsfullt för egen del.

Så kunskapsinhämtning genom olika tekniker, intuition, skaparglädje följs åt...........det ena utesluter inte det andra. Jag har försökt göra skissböcker, skissunderlag, skissinsamlande och upptäcker att jag gör mina "skisser" direkt och omedelbart i mina textilier. En del blir bra andra mindre bra. Men det är OK för när man ritar skisser är det likadant! Inget är mer rätt eller fel än det andra. Jag tror att vi var och en lär på vårt eget lilla personliga sätt och genom vår egen motivation.

Det är mycke kunskap som jag kunnat vara utan - från skolåldern!

Det som jag läst av intresse har varit och är motiverande................undrar just varför vi måste gå i skola så många år och inte de personliga intressena och de personliga förmågorna utvecklas mer individuellt. Vi kanske går mer och mer åt det hållet - ibland så tänker jag att jag borde inte börjat skolan förrän jag var vuxen.............!

1 kommentar:

Gunnels blog sa...

Så rätt du har, det skulle vara kanon att gå i skolan som vuxen när man vet vad man behöver i livet och inte!

Jag är inte heller för skisser, jag skissar i huvudet, eller får tygiten tala och så skapar jag intuitivt.

När jag gör större quiltar så har jag min designvägg i flanell där jag flyttar runt blocken tills jag är nöjd!