fredag 24 oktober 2008

Inspirationens ögonblick...................

Inspirationens ögonblick, finns bara där. Helt plötsligt så kan de mest fantastiska bilder bli till.

Ett kort taget helt i mörker och ändå..............så finns färgerna!

Inspiration, intuition, föreställningsförmåga, insikt, visdom, talang och förutseende är en del av
skaparkraften, men också idérikedomen och kreativiteten.

Allt detta behöver påfyllning för att skaparglädjen skall infinna sig - och ibland så vilar det textila
och påfyllning sker...........................

Inga kommentarer: