tisdag 15 juni 2010

Ett rikt liv....................

Har du tänkt på att "ingen annan ger dig ett rikt liv, du har själv ansvaret att utforska och berika ditt liv och det du ägnar dig åt"!

Några hjälpande ord finns att använda. De är "vad, hur, varför". Vad vill du göra eller ägna dig åt? Hur vill du att det skall vara? Varför vill du det? Bra frågor att ställa till mig själv, och lätta att svara på om jag tänkt till lite.

Dagens bild är en serie på ca 25 st små m i n i t a v l o r som kommer att finnas på min utställning i augusti i år. Många av dem har varit det jag kallar "mentala tavlor" dvs sådana som jag skapat och funderat på för att hitta olika svar inom mig själv. Att ha en inre kommunikcation är både utvecklande, intressant och stimulerande.

Jag avsätter tid i min kalender för dessa träffar, som är viktiga för mig.

Har du bokat in dig själv i din kalender?
Inga kommentarer: