fredag 18 mars 2011

Rymd.............

Vi behöver skapa "rymd" både i våra liv, vårt arbete, våra hobby och vårt privatliv.

Rymden behövs i allt vi skapar även inom det textila. Att skapa denna rymd är knepiga delar och jag funderar på "textilens landskap". Dessa våra landskap som finns runt om oss.
Jag behöver rymd för att växa inom mitt område. I denna rymd kan vara, och göra kreativa utflykter, samtala med likasinnade, göra studiebesök och se på andras rymd. Det som är underligt är att vi så sällan talar om denna vår rymd i våra olika landksap!

Det är också uttryckt som tomrum och det finns inom kulturen särskilt i den japanska. Man hittar den inom konst, filosofi, religion, formgivning och affärsvärksamhet men i vardagslivet så är det inte beskrivet som tomrum snarare "fyllda av intet".

Jag har alltså varit och är intresserad av detta "tomrum" och detta "fylld av intet". Richard Tanner Pascale skrev en artikel om och han kallade det "höljet av det okända som omger vissa företeelser".

Så rymden, tomrummet, det som är fyllt av intet, höljet av det okända som omger saker går inte att ta på, inte sätta ett ord på. Det är en känsla och denna känslan är förmodligen olika hos oss alla.

Till sist, man kan nog få olika känslor för detta, både positiva och mindre bra känslor. Jag har koncentrerat mig på de positiva känslorna, hur tomrum påverkar mig i mitt arbete med det textila, hur jag ser på en sak i förhållande till tomrummet och övrigt. Stilisering är ett led i detta.

(Stilisering är en konstnärlig bearbetning där det typiska framhävs ofta genom att förenkla motivet. Inom Inom konst sker stilisering vid skapande av symboler och också vid vissa mer traditionella konstverk, källa Wikipedia)

Inga kommentarer: