fredag 23 december 2011

Fördelen med att göra..........

Att skapa är ett sätt att betrakta något. Du har en idé, en tanke, en fundering som du omsätter i något som du funderat över. Bildspråket är ju det språk som är äldst enligt forskarna. Jag undrar var morgondagens forskare kommer att säga om dagens bilder....en intressant tanke faktiskt.

Kanske dom tittar på kaosteorier, eller kompleitetsteorier för "vår värld" har förändrats och ändrats ganska så radikalt från min mammas barndom. Jag minns när hon talade om den första bilden som hennes pappa hade en T-ford.

Vi är fortfarande många som minns tv:s intåg i våra hem, datorerna, att man sprängt tidsgränserna, och visst påverkar det våra liv både på gott och ont.

Helt klart tror jag att det är utvecklande att ha teknik som hjälpmedel, bara man inte tappar den mellanmänskliga kommunikationen. Det är nog därför jag sysslar med återbruk, jag vill visa på vad som har funnits och vilka värden som var viktiga. Kanske mina bilder kommer en dag att belysas på ett sådant sätt.

Vad säger då dagens bild, eller dagens artquilt - ja det överlåter jag till betraktaren så här "dan-före-dan".......

Inga kommentarer: