måndag 2 januari 2012

alla våra masker..........

Har vi masker, och hur döljer vi våra olika personligheter?

Intressanta frågor, och framförallt intressanta "personliga svar när vi har en dialog med oss själva".

En del av våra "masker" kan avläsas av andra när vi samtalar, detta tycker jag är intressant. Tänk att vi genom vårt språk, vårt sätt att tala, vårt sätt att samtala kan berätta vem vi är och hur vi är. Jag lärde mig en gång "som du är, som andra ser dig och som du vill vara" här kommer en fundering:

Alltså "som du är, som andra ser dig och som du vill vara" är alla samstämmiga eller finns det olika uttryck?

Ja det är nog bra att fundera lite om och kring detta för var och en av oss. Helt klart så kan vi avläsas av andra mycket mer än vi själva både tänker och förstår.

Jag skall fundera kring mina "3 masker" och se vad jag kommer fram till. Ha en "go funderarstund" så här på det nya året!!

Inga kommentarer: