onsdag 23 april 2014

Livets små glädjeämnen....

Vi talar ofta om "livets små glädjeämnen" ett av dem är att skapa, skapa för skapandets skull inte för värdering, utan för glädje, kreativitet, hitta lösningar, fundera, tänka, dela, både ensam och tillsammans med andra.

Alla skapande människor har nog detta inom sig att utforska, testa, experimentera, göra, göra tvärt om, för att känna tillfredställelse.

Dessa alla "livets små glädjeämnen" gör tror jag att vi har roligt, känner att vi "lever" och tränar våra tankenötter till egna stordåd, för min egen skull.

Om nu någon skulle gilla det jag gör som blir det dessutom bonus, för det är inte det som är det viktiga utan att jag själv har roligt, stimulerande, utmanande stunder som tillsammans med allt de andra blir just mina små glädjeämnen!

Inga kommentarer: