måndag 23 mars 2015

Ju mer du lär ju mer behöver du.........perspektiv!En gammal devis är att "ju mer du lär, ju mer förstår du att du behöver lära", gamla kunskaper i nytt ljus när du får en uppgift och skall lösa den från en annan synvinkel, en ny tid, eller ett nytt förhållningssätt. Korsbefruktning eller omlärning eller nu-inlärning, kalla det vad du vill. Det kan också bidra till mycket tänkande i nya banor - men inte förkasta gamla utan se nya möjligheter och nya vägar.

Ja det handlar om Perspektiv igen..................tidigare var det perspektiv i design och formgivning, och även perspektiv inom fotografin när jag studerade detta. Nu är det perspektiv inom broderiet. De olika "vetskaperna" korsar varandra och det är spännande. Grundläggande elements, kan bli spännande nytändning!

Det finns massor av olika perspektiv som behöver både omprövas, djupstuderas, tänja på och framför allt ha roligt tillsammans med. Har gått och tänkt på "livsperspektiv" hur man ser på detta och dessa vår livsperspektiv får vi endast genom erfarenheter, visst är det även så med perspektiv inom måleri, foto och textilt arbete. Våra perspektiv kan förbättras och förädlas beroende på vad vi vill säga med det som vi arbetar med. Helt klart är att planering av skapandet är viktigt och i detta ingår att vi också tar med sådant som underlättar i bildskapandet. 

Så nu tar jag lite "livs-perspektiv och erfarenhetsperspektiv" med mig in i nästa utmaning. Vi får se vart detta leder.

Inga kommentarer: