lördag 28 mars 2015

Kreativt skapande.....Att skapa kan vara en konst, men det kan också vara en konst att skapa!

Lusten att testa, öva, söka nya vägar, hitta nya sätt att gå är en drivkraft som vi har olika av. Drivkraften hos mig har varit sk "gränsöverskridande" att se på olika sätt och ibland även på samma sätt på foto, måleri och textilt arbete. Att försöka att se förbi gränserna, men också se förbi eventuella hinder, regler, sådant som vi satt upp betraktar jag som kreativt skapande. 

Det kreativa skapandet är sökande, sökande efter nya vägar, sådant om kan ge upplevelser och erfarenheter. Det kreativa skapandet ser olika ut och det tar sig olika uttryck. 

Kreativitet är också kors-befruktande från olika vetskaper och erfarenheter. Det kreativa skapandet når vi när vi försöker att inte sätta upp gränser på vad vi kan eller inte kan, utan finner skapandet som en lek i leken. Inte så allvarligt utan spännande, sökande och lekande.

Så länge vi leker, så länge kan vi hitta nya vägar...........

Inga kommentarer: