söndag 23 augusti 2015

Ett ögonblick.....

Mina "ögonblicks-bilder" har också varit med mig i många år, det har givit mig många spännande möten och många spännande insikter.
Dessa korta stunder ibland bara någon sekund kan ge mig många minnen och ibland så ger dig mig också tillfälle till eftertanke och insikter. 

Tidpunkterna för mina "ögonblick" är just nu helt tillfälligt och bara så nära.

För tillfället så har det blivit en hel del små collage som ger mig många ögonblick av glädje och som jag sa eftertanke och insikter om vad, hur och varför.

Ett ögonblick...........

Inga kommentarer: