tisdag 12 januari 2016

Mitt Vita Rike……...


Mitt Vita Rike………….
Så är jag igång igen med mitt vita, det är här jag hör hemma, det är här jag kan glädjas och det är här jag känner harmoni, stillhet, vila, men också utmaningar, och nyfikenhet. Mina vita textilier har följt mig länge på vägen, och en kort tid så har jag arbetat i rött, blått, rost, gul och grönt. Men när jag återkommer till det vita så känner jag - frid!

Det vita tar "mycket längre tid" än alla de andra färgerna gör, det är precis som om jag tillåter det vita att breda ut sig, ta tag i mig och visa på att "vi har inte bråttom" och det är en sorts befrielse.

Mitt Vita Rike………..
Har givit mig så mycket i både utveckling, kunskap, idérikedom, nyfikenhet att det är helt otroligt. Att kunna vara en färg så trogen är också en bedrift. Tror att jag behöver göra utsvävningar ibland för att komma tillbaka och känna glädje och tillfredställelse.

Så låter jag det vita växa, och växa till sig och vad det blir, ja det är en fråga i sig.


Inga kommentarer: