söndag 14 augusti 2016

Tuppologi.....Betraktelser ur ett "tupp-ologiskt" perspektiv

Mina tuppar har blivit för mig ett sätt att uttrycka olika tankar jag haft under mina textila år och genom de år som jag både testat, experimenterat, medvetet skapat, men också framför allt lekt fram.

Idag ger tuppologin mig en uppgift att gå igenom hela denna resa och tänka igenom vad som varit viktigt, vilka människor jag mött som påverkat mitt skapande arbete och vad eller vilka som fallit bort.

Tuppologin ger också perspektiv - på de som jag står för, som jag tror på, men också det jag ser som har skymt sikten.

Tuppologi är att ta ett stort kliv fram och ropa "kuckeli-ku" jag är här du..............så vi får väl se hur långt det räcker!

Inga kommentarer: