onsdag 26 juli 2017

Digital teknik.......ger nya möjligheter


Att gå utanför säkra gränser och gå utanför boxen gör att nya erfarenheter skapas. I allt skapande arbete så är det experimenterande arbete ett viktigt inslag. Samtidigt som det är viktigt att känna sig bekväm i arbetet som redan är gjort.

Leken och skapandet är det som gör att vi går vidare i olika göranden och i skapandet i stort.

Att se olika resultat som kommer fram ur experimenterandet och lekandes är något spännande och utforskande precis som en upptäcktsresande på väg.

Jag brukar säga att gå från någonting till någonting, i dagsläget är det ovisst vart jag är på väg. Men väl att jag lägger en del bakom mig.


Inga kommentarer: