söndag 1 januari 2012

Entreprenörskap.....

Entreprenörskapet är ett mycket stort äventyr. Entreprenörskap går att utveckla. Jag vill citera ett långt citat från Tolkien idag:

"Det påstods alltid att en eller annan av släkten Took hade gift in sig i en alvfamilj (vättefamilj, sade de mindre välvilliga). Säkert är i alla fall att det fanns något hos dem som inte var helt hobbiartat, och allt emellanåt gick någon av den Tookska klanen och hade äventyr för sig. Han försvann då helt diskret, och familjen tystade ner saken, men faktum kvarstod att Tookarna inte var lika respektabla som Baggarna, även om de utan tvivel var rikare"
(J.R.R. Toliken Billbo. En hobbits äventyr, övers. Britt G Hallqvist)

Här är det fritt fram att tolka efter egen tanke och egen fantasi. Jag finner det intressant att se och läsa om just entreprenörskap. Ofta brukar man säga att det är en "företagsam person", någon som gör något, eller som driver något eller någon som brinner för något. Personligen tror jag att det också är någon som har förmågan att se möjligheter och utifrån detta också skapa förutsättningar, leta resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Men som entreprenör kan du också gå en egen väg, hitta nya infallsvinklar och se om dom går att utveckla, avveckla sådant som inte tillför något. En entreprenör har också sin egen organisation på det som han eller hon sysslar med tror jag. Kreativitet och entreprenörskap håller ihop eller hör samman enligt mitt sätt att tänka. En entreprenör "känner av sin marknad" och försöker hitta sina kanaler och vägar till "efterfrågan". Jag har tidigare skrivit om nyfikenhet lite och jag personligen tror att en entreprenör är oerhört nyfiken, tillsammans med kreativiteten så är det också en viktig egenskap. Självständighet en annan, att självständigt driva sitt projekt, tillsammans med envisheten, hängivenheten och det optimistiska tänkandet har en visionär och en entreprenör många gemensamma nämnare. En grupp entreprenörer tillsammans kan skapa otroliga förutsättningar för utveckling, en ensam entreprenör gör det mer i det lilla formatet. Det finns undantag helt klart men jag talar inte om det stora utan det mer nära entreprenörskapet idag.
"Privat entreprenörskap" hos oss människor individuellt, är något som vi inte får lära oss någonstans utan endast genom praktiskt arbete lär vi detta "ämne". Vissa har lättare andra får "öva och lära".

Hur utvecklas då det "privata entreprenörskapet", oftast genom att man ser ett behov, något som saknas eller som borde tilläggas det som redan finns. Jag har läst mig till att begreppet har sitt ursrpung i medeltidens Frankrike (befälhavare över legosoldater). Men begreppet finns inom företag idag. Jag vill tillföra begreppet "privat eller individuellt entreprenörskap" så det gäller oss individer också. Det förekommer här och det finns här och det går att översätta individuellt.
Vanligast är nog att vi hör att något är utlagt på entreprenad eller kariskatiska ledare. Men detta köper jag inte fullt ut. Det handlar om intuition, tolka signaler, lära oss vår samtid och samtidigt våga.

Till sist, entreprenörskap har till viss del att göra med våra personliga egenskaper men egenskaper kan vi öva upp och använda för att skapa ett entreprenörsiskt förhållningssätt (ordet finns säkert inte, kanske rent av felstavat, men "so what")

2012 skall bli mitt "personliga entreprenörsår" det är inte något nyårslöfte utan något som skall följa mig hela året, rakt igenom, varje dag!Inga kommentarer: