måndag 2 januari 2012

Personlig frihet

En fågel symboliserar mycket, bland annat personlig frihet. Men också personligt ansvar. Detta följs åt.

Äventyret att skapa handlar mycket om många saker bland annat personlig frihet. Det handlar också om komposition, materialkännedom, formgivning, färg och form, det handlar om bildseende, men också om att hitta motiv, skapa motiv, att hitta tekniker inom broderiet och inom det textila. Att sätta samman olika material i olika mixningar.

Vidare handlar det om att lära sig historia, etnologi, samtidskunskap, det handlar om att gå från tanke, skiss, till handling och uttryck. Det är en mängd faktorer som skall samverka. Till detta kommer experimentlusta, att testa, att fundera.

Det är nog ett heltidsjobb att vara skapande, eller vad tror du?

Oj jag glömde, studiebesök, läsa litteratur, lära av andra.............................

Inga kommentarer: