torsdag 20 december 2012

Det är vi själva som skapar......

Snart närmar sig ett nytt år och vi avslutar det gamla. 2013........men alla förhoppningar och tankar som vi har. Allt kan vi inte råda över, men mycket är sådant som vi kan påverka.

Mål kan man ha, men en tanke som slagit mig genom åren är också "oplanerad tid" så det har jag lagt in i mitt årshjul.

Det är vi själva som skapar både alster, tankar, liv som vi lever. Det är vi själva som väljer det vi vill göra, det kan inte andra påtvinga oss. Jag börjar tänka på "den nya tanken" redan i november, hur vill jag, vad vill jag och hur skall jag tänka inför den tid som kommer.

En del av tanken är mål, en annan del av tanken är fantasin. Vi har alla inom oss en kreativitet som faktiskt är obegränsad, och det handlar om att ge den rätt miljö. Alltså handlar denna miljö om det vi omger oss med, vilka vi omger oss med och vilka vi lägger energi, kraft och glädje med. Men de finns också engergitjuvar, dessa som både tar vår tid och uppehåller vår tankeverksamhet. Dessa skall jag lägga åt sidan under 2013...........

Personlig tillväxt har jag arbetat med i många år, likaså personligt uttryck, nu vill jag kombinera dessa två tankar och begrepp och finodla och renodla under 2013.

Inga kommentarer: