torsdag 30 maj 2013

Livets trädgård......

Det är samma sak livets trädgård som moder jords trädgård, här sätts en massa plantor och alla plantorna får sin "roll i helheten".

I varje del av världen, land, stad, by och familj är det små plantor som satts och förväntas växa till något.

I varje trädgård finns det allt, ståtliga träd, buskar, krukväxter, små blommor, gräs, jord, ja allt för att trädgården skall växa sig stor och stark.

Alla som haft en trädgård vet hur den skall skötas, rensas, tas bort ogräs och ge gödning. Ibland är det vissa träd eller buskar som tar över och då får man "tukta" dem. Andra står som solitärer.

Livets trädgård, här är det inte lika lätt att ta bort "ogräs" och ibland är det bättre att låta det vara och inte se det, även om det är svårt.

Jaha varför denna jämförelse, jo nu skall jag gå ut i vår trädgård och ta bort ogräset och det ger en stunds tanke-fri övning. Ibland är det kul, ibland är det bedövande tråkigt men en sak är säker när ogräset är borta från min trädgård så känns det gott och kul. Inte lika lätt att ta bort ogräs i livets trädgård men vi kan försöka att hålla oss borta från det - men säger du, någon måste ju ta i det hela.

Helt rätt - och jag hoppas att var och en av oss ser till att de ogräs vi bär på "tar vi ansvar för och transporterar bort", men min fundering blir ju, är allt ogräs ogräs??

Inga kommentarer: