fredag 24 maj 2013

Triptyk


En triptyk är ett konstverk indelat i tre delar (av grekiskan triptychos vilket betyder trefaldig)

Min triptyk är från min barndoms sandstränder, som följt mig till min ungdoms sandstränder som numera är berg och samtliga ligger vid havet. Havet har varit genomgående i hela min barn-ungdom och nu i mitt vuxentliv. Jag ville försöka få känslan i sommar, vatten, himmel, hav, sand och sten......om jag lyckats?

Det får du avgöra som betraktare!

Inga kommentarer: