torsdag 27 mars 2014

Visdom……...Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd!

De som besitter dessa egenskaper har även förmågan att fatta bra beslut ur alla möjliga och omöjliga aspekter.

Dessutom så finns även visdomen omtalad i de sk "Kardinaldygderna" som är den romerskt katolska kyrkans riktmärken. Det är klokhet (visdom), rättvisa, uthållighet och måttlighet. Hur dom lever efter detta kanske inte är så lätt att sia om. Men visst är visdomen och visheten sådant som vi skall värna om.

Jag önskar att min visdom skall föra mig dit där glädjen finns, denna glädje för de små tingen!

Inga kommentarer: