lördag 29 november 2014

Dansant i livet.......

Det finns många pusselbitar som skall passa samman innan man hittar det som fängslar och fångar oss. Ibland så går vi omvägar och ibland så rusar vi fram för fort. Att omvandla, hitta egna avtryck och egna "spår" tar tid.


att sedan gå vidare och uttrycka oss med nålens hjälp är nästan samma sak som att måla en tavla. Vi använder antingen färger eller icke färger, vi skapar bildrika bilder eller non-figurativa. Jag för min del älskar de icke föreställande bilderna, då känner jag mig fri och skapande.


Att ifrån familjens alla slitna klenoder hitta ett formspråk och en icke figurativ är faktiskt "en konst" som jag gillar. Det både utmanar mig och stimulerar min fantasi. Detta mitt projekt är gigantiskt, men jag finner ständigt nya vägar och nya uttrycksmedel.

Det är både spännande och "skrämmande" att måla, brodera abstrakt, dvs något som inte är föreställande. Jag kan känna mig både vilsen och ensam i denna resa. Dock är jag övertygad om att det handlar om mod och ingenting annat än mod att våga vara abstrakt. Det kräver också övning och åter övning.

Så idag hänger jag mig åt övning!

Inga kommentarer: