torsdag 18 december 2014

Julens färger.........påverkar helt klart (abstrakt broderi)....i processen
Även om vi i år har en "vit Jul" så påverkar den röda färgen hela tiden. Ja i nästan allt när jag tittar mig runtomkring.

Inom mitt abstrakta både måleri och broderi så finns inga begränsningar, inga riktlinjer, inga parametrar och inta pekpinnar det är som att ha fritt fall från 10.000 meters höjd utan fallskärm och utan vett och sans. Det finns eller fanns inga början och inte några slut i mitt abstrakta seende och jag insåg ganska snart att detta var min egen process som skulle vägleda mig. Ja inte utan att lära mer och förstå mer hur material fungerar, hur jag kan manipulera och hur jag kan skapa de former och abstrakta mönster som jag vill ska fram i mina arbete.

Det mentala arbetet i mina arbeten är också en stor del, att mentalt försöka översätta en känsla, eller en upplevelse i antingen måleri och textilt är i sig en process. Så nog har processen en viktig del att fylla i skapandet, vågar nog säga att det är den största delen. Och till detta hitta personligt eget uttryck även om vi under resans gång "tvingas" härma andra.

Alla dörrar som öppnas inser jag idag är viktiga, de är känslomässiga upplevelser, det är färgernas språk, och det är formernas uttryck. Till detta skall harmoni, samstämmighet, och massor av andra delar infogas. Detta löper vid sidan om själva processen.

För många år sedan myntade jag ett begrepp "följ linjen" och skrev ner vad som detta innehöll. Jag inser och ser att jag har följt min linje hela vägen och kommer i fortsättningen även att följa den. Jag gjorde ett arbete inom det textila med den texten och jag ser att det spontant återkommer i många av mina arbete både medvetet och omedvetet.

Som mamma var jag helt ovetande om hur jag skulle sköta mitt förstfödda barn, men jag hade förebilder och det är samma sak inom det textila och inom måleriet. Även om jag inte tidigare varit mamma så ser jag idag mina döttrar som 2 självständiga, fria och härliga döttrar som jag är oerhört stolt över. Samma sak gäller mitt skapande. Så många timmar, så mycket utbildning, så mycket övning vi lägger i de roller som är viktiga oavsett om det är yrkesmässigt, fritidsmässigt eller familjemässigt. Allt vi lägger ner syns, märks och kan läsas av.

En av mina mentorer sa till mig "det är din resa Ewa-Christine, det är du som har svaren" och det stämmer så väl. Jag inser att min resa på egen hand inom det abstrakta är det som jag vill och känner för och det är det som ger mig passionerad glädje.


2 kommentarer:

garnlek sa...

Alldeles underbart Ewa-Christine! God jul!

ewa-christine sa...

Tack Garnlek och God Jul till dig också.