måndag 9 februari 2015

Att växa..........


Att få insikter är berikande, insikter om vad, hur och varför!

Ibland så har jag för bråttom och då gäller det att stanna upp och ställa mig just dessa tre frågor. Vad är det, hur är det och varför är det? Eller vad gör jag, hur gör jag och varför gör jag.....?

Det är just dessa insikter som bär frukt i både vanliga livet och den skapande processen. Tänk att vi växer i livet, hela livet och med livet.
Inga kommentarer: