söndag 8 november 2015

Reflektioner....

En fundering som kan infinna sig är har vi yttre och inre färger, och har vi inre bilder som vi vill illustrera med hjälp av färger. Vilka färger lockar oss, och hur lockar färgerna oss till det vi gör.

Inom foto, måleri så finns det åtminstone hos mig samstämmighet i färgglädje, inte alls samma som när det gäller textila arbete.

Om jag känner lugn, harmoni, balans så speglas mina arbete av detta...........likaväl som tvärt om.

Ibland så finns också glädjen att testa något helt annat, och jag har upptäckt att livet är ett steg fram och två tillbaka, ibland två steg fram och ett tillbaka, och tom tre steg fram och ett tillbaka. Glädjen är att se hur saker och ting faller på plats och hur mina skisser påverkar mitt arbete.

Nu går vi in i vintermånaderna, och det är också en mer mörk och stillsam tid. Tid till eftertanke och tid till reflektion.

Inga kommentarer: