måndag 9 november 2015

Vidgade vyer.......


Att utvecklas betyder att rubba cirklar, att testa gränser, att ifrågasätta sig själv och sitt arbete.
Men också att studera, motivera, inspirera sig själv att testa, öva och öva och återigen öva.

Ibland är det frustration att inte kunna bemästra, men också tjusningen att just inte kunna styra - styra över färgerna, pigmenten, material utan upprepning, att göra om och om igen och se att det inte går att styra är en slags rubbning av åtminstone mina cirklar.

Inget är förbestämt - precis som livet!

Inga kommentarer: