onsdag 11 november 2015

Snart projektuppstart...


Det latinska ordet för projekt är "projicere " och betyder utkast och detta var från ursprunget en plan.
Projekt idag är mer ett "uppdrag" som utförts tillfälligt och åstadkommer i förväg ett bestämt resultat. Det har en tidplan, arbetsplan och åtgärdsplan. 

Från mitten av 1900-talet har ordets betydelse förskjutits till att förutom planeringen också avse genomförandet av planen. 

Alltså jag har en projektplan som skall mynna ut i ett projekt. Så snart startar jag upp detta mitt projekt........

Inga kommentarer: