söndag 27 mars 2016

En bildberättelse om "mångfald och flersamhet"Tänker ibland på detta med "egen-tid" och "gemensamhetstid" och hur jag ville utrycka detta.

Att jobba ensam har sin tjusning, men att jobba tillsammans med andra ger också en annan typ av tjusning. Att se saker ur min synvinkel, få insikter.  Att få inputs av andra ger ett annat värde, ett annat mervärde. Jag saknar ibland dessa samtal om och kring något projekt som jag arbetar i, att få lov att leka, berätta, fundera och att allt inte skall vara så perfekt från början. Jag vill aldrig tappa leklusen, experimentlusen eller lusten för att utforska. Det är genom utforskandet, leken och nyfikenheten som vi ger skaparglädjen en gro-grund att stå på.

Internet har många fördelar, men också många nackdelar. Överflödet och kvalitetstänkandet kanske inte stämmer riktigt med varandra. Då gäller det tror jag personligen att tänka igenom "vad vill jag, vad har jag för syfte, och varför gör jag detta" för min skull eller för andras skull.

Och detta med mångfald och flersamhet, vad menar jag med det? Jo att vara gränsöverskridande, att inspireras av flera saker, tillsammans med flera ger ju insikter, men om var och en håller sig inom sitt område blir det ju inte lika gränsöverskridande som jag ser det.....och nog går vi mot detta mer och mer inom "konst och konstvetenskap" att överskrida gränser.

Att berätta en berättelse med hjälp av bilder - är en utmaning, ja rent av en konst.

Inga kommentarer: