lördag 13 maj 2017

Form, design=glädje
Att skapa genom form och formgivning, men också med design i ryggen känns tryggt och svårt, utmanande och kul. Formgivning eller design som begrepp beskriver ofta ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess som används från idéstadiet till en färdig produkt. Vidare så utvecklas funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov.

I mitt skapande och i min skaparprocess har jag använt dess kunskaper för processer och då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, men också utseende. Och det finner jag intressant och stimulerande i mitt arbete med mina objekt oavsett om det är inom det textila eller måleriet eller det fotografiska området.

Då det inte finns någon allmänt accepterad definition av ordet design, så har termen olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden och jag använder termen "formgivning och design" som ett begrepp idag i mitt konstutövande.

Själva ordet design kommer från latinets designo som betyder peka ut avbilda eller framställa och eftersom jag förordar det abstrakta så blir det det sistnämnda som stimulerar mina alster.

Formgivning/design är utformingen som formgivaren/designer av hantverksmässigt framställda alster/produkter som skapas oavsett teknik eller utgångspunkt. Det går alltså ihop ju längre man håller på med flera tekniker samtidigt. Och därmed så ingår de i det som formgivaren/designern framställer oavsett om det är hantverk inom teknik, eller hantverk inom textil eller hantverk inom måleriet, alla har samma personliga uttryck och personliga värde för formgivaren/designern och det blir det som blir det sk "varumärket" som visa på vem som gjort de olika arbetena. Detta är också en process i sig som tar många år att förstå.

Formgivning används oftast för att beskriva eller gestalta ett hantverk. Syftet med formgivning/design är i huvudsak att ge ett föremål en fungerande form, eller att underlätta tex användning och eller att optimera material och materialåtgång att ge ett tilltalande yttre. Och då blir ju frågan hur ger man det inom mina tre områden? För mig personligen så är det betraktandes i form av tavlor eller målningar men också det textila väggtavlorna som blivit mitt signum. Både inom det rent hantverksmässiga men också inom det tekniska.

Då gränsen mellan konst, formgivning/design inte är helt tydliga beroende på en mängd olika saker så har man skiljt de åt genom att enkelt säga att konst är konst och formgivning/design lutar sig mot det industriella/grafiska hållet och mode. Begreppet formgivning används ofta i samband med just detta och man kan se detta framför allt i historiska diskurser.

När nu gränserna blir mer och mer suddiga och konst, formgivning/design börjar närma sig varandra på nya moderna sätt, så känns det särskilt gott att kunna säga att en utbildning inom konst och utbildning inom formgivning/design är mer eller mindre samma sak och att det finns inte något som är "finare" än det andra utan att utbildning inom området är en resa i kunskap, färg, form, och eget botaniserande var och vart man vill komma.

Så sammanfattningsvis så har jag lärt mig genom åren att försöka hitta det personliga uttrycket som konstnär är att våga vara sig själv, våga testa gränser och våga visa uppskattning för sin egen konst lika mycket som uppskattning till någon annans konst oavsett om man är självlärd eller utbildad. Att vara autodidakt är fantastiskt, att ha gått utbildning är underbart.

EwaChristine utan tankstreck idag!

Inga kommentarer: