lördag 24 juni 2017

abstrakta utmaningar...

En del av skaparprocessen är att utmana mig själv så gör nog alla skapande människor. Vi testar, vi tänjer gränser, vi experimenterar. Ibland lyckas vi ibland så går vi vilse.

Det abstrakta är en extra utmaning att få en bild av den egna tanken och överföra den till pappret.

Vissa bilder har personligt relaterade minnen och andra kan andra tolka precis som de vill. Det roliga är att ibland så går både symboliken, det abstrakta, bilden in hos den betraktande som jag önskade förmedla.

Vad säger mina tre bilder här? Ja det överlåter jag åt dig bästa betraktare!

Inga kommentarer: