torsdag 5 april 2012

GLAD PÅSK.......


It får en mer dominerad betydelse
Förändringstakten och komplexiteten ökar
Genom internet så når vi fram mycket snabbare
Vi internationaliseras och globaliseras alltmer
Det mångkulturella samhället breddas och fler får insyn
Nya material utvecklas och sprids snabbare
Kompetens och lärande förändrar sina plattformer
Vi skapar nya livsstilar

Ha en spännande PÅSK.........OCH EN GLAD PÅSK FRAMFÖR ALLT!


Inga kommentarer: