lördag 5 december 2015

Bildanalys…...

Det är intressant att göra bildanalyser oavsett om det är mina egna analyser eller andras. Att analysera en bild som mottagare innebär alltid tycker jag att mottagaren vill se något i bilden. Jag kanske vill göra en analys om färg, form, uppbyggnad, men också kombinationer, hur färgerna går ihop, hur bilden talar till mig eller den som betraktar bilden.

Jag har roat mig med att se hur detta med bildanalys spänner över det textila, måleriet och fotografiet och jag finner att det är olika målgrupper som betraktar de olika uttryckssättet. Sedan så är det intressant att de som inte alls sysslar med konst, betraktar på ett helt annat sätt.

Bildkunskap är ett stort ämne, en hel vetenskap. Vi ser ju olika på bilder och vi har olika erfarenheter. När en tycker en bild är suddig, så är det just detta som skaparen velat åstadkomma, och när en annan anmärker på skärpedjup så är det det som skaparen velat skapa. En bild säger mer än 1000 ord, jag inser att omsorgen om och kring en bild blir dubbelt så stor med bakgrund av detta.

för mig är det form på bilden som är intressant, hur linjerna går om det finns några, ytorna, färgerna och vad som dominerar i bilden. Finns det rörelse i bilden och djup och djupverkan, och hur är "motivet" placerat.

Bilder har också en social roll, för vem är bilden gjord, är det en unik bild, eller är den massproducerad, är bilden gjord med något speciellt syfte. Kan man påverkas av bilden eller är det en bild som snabbt blir glömd?

Till sist i min lilla betraktelse om bildanalys, finns det någon personlig upplevelse och vad säger andra om bilden. Finns det känslor som väcks, glädje, längtan, och är känslorna entydiga. Vad trodde bildskaparen att vi skulle känna och varför?

Inga kommentarer: